بعضی گمان ها

‏وحینَ ظننتُ أنّی أحببتک ،

أیقنتُ أنّ بعضَ الظنّ إثمُ !


‏و در آن هنگام که گمان کردم دوستت دارم؛ یقین یافتم که بعضى گمان ها ، گناه است‎...

۱۱:۱۱
Designed By Erfan