ما ز یاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنچه می پنداشتیم

پست قبلی یه خاطره بود که کاملا وجه طنز داشت از طرفی واقعا قصدم ناراحت کردن کسی نبود هرکس که این پیچ رو دنبال کنه با روحیه طنز نوشتار این وبلاگ آشناست از برخورد بعضی از مخاطبان متاسف شدم.

۱۷:۰۷
Designed By Erfan